Etiska publicitetsregler

Vi följer de grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i Sverige. Utöver det följer vi Journalistförbundet 17 publicitetsregler.

I stora drag anser vi att vi har en hög nivå av medieetiskt arbete, särskilt i jämförelse med andra etablerade medier.

Vi tar till och med hänsyn till sökmotorn Google i de fall sökmotorn indexerat våra artiklar där personer omnämnts på ett kritiskt sätt. Den omnämnde kan påpeka detta för oss och vi kan dölja sökträffar till denna sajt så att den berörda personens privatliv eller yrkesliv inte blir onödigt lidande. Detta är speciellt gångbart efter att tex en debatt är slut.