Medborgarperspektivs sociala kanaler mm

Kanaler som kompletterar Medborgarpolitik

Medborgarpolitik finns också på Facebook: https://www.facebook.com/Medborgarpolitik/ För tips och en aktiv diskussion.

På SwebbTube, som är vår primära videokanal, hittar du oss här: https://swebbtube.se/a/medborgarpolitik/video-channels Där vi publicerar egna och andras videofilmer.

På YouTube finns vi här: https://www.youtube.com/@medborgarpolitik7609/videos Här finns främst våra egna filmer.

 Alla kanaler som drivs av Medborgarperspektiv.se

SwebbTube  Alla våra egna och många andras videofilmer med medborgarperspektiv.

YouTube  Endast våra egna videofilmer.

Facebook  Tips om andra FB-inlägg och för en aktiv diskussion.

Nya Media (översikt)  Listor med adresser till bloggare och Nya Media samt mycket annat och Dagens Tips.

Faktasamling  Fakta som inte tillåts inom åsiktskorridoren men som beskriver verkligheten.

Vår hemsida  Vilka vi är och vad vi står för.