Redaktionen

Redaktionskommitté för grävinsatser och prioritering: föreningen Medborgarperspektiv.se

Organisatorisk projektledare: Lars Bernhoff

Redaktör: Torbjörn Johnson

Skribenter: Föreningens medlemmar och externa skribenter.

Ansvarig utgivare: Åke Thunström (Ordf. i Medborgarperspektiv.se)

Webbansvarig: Torbjörn Johnson