Lästips
Lästips

Finns idag ett politiskt alternativ till svensk socialism? Del 2 – Angreppet på demokratin

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice.

ANALYS. Det nuvarande hotet från globalismen växer oavbrutet genom EUs försök att vidga sin makt, liksom FNs försök att nå praktiskt inflytande. Den svenska demokratin är hotad både av EU och FN, och vår nuvarande 7- eller 8-klöver vill få oss att glömma det. En aspekt är, att ju mer indirekt demokratin är dvs ju avlägsnare representanten (beslutsfattaren) är från den ursprunglige väljaren, desto sämre representerar hon vanligen medborgarnas åsikter.

Se även del 1: Dan Ahlmark: Finns idag ett politiskt alternativ till svensk socialism? Del 1

Det finns dessutom ett annat gravt problem för främst mindre länder, som ju väger mycket lätt i de stora församlingarna (1):

Sveriges allmänna inflytande i EU blir… ofta mycket litet, eftersom vi bara är cirka två procent av EUs befolkning. Alldeles oavsett regeln Ett land – En röst inom EU blir de
stora länderna dominerande….
genom bland annat sina ekonomier. När EU tar över beslutsrätt från medlemsstaterna, kommer avgörandena i viktiga frågor vanligen vara sämre – och kanske avsevärt sämre för oss – än beslut formulerade i riksdagen.

Det finns inga skäl att acceptera den försämringen. Om detta är ett allvarligt problem gällande medlemskapet i EU, blir det så mycket väsentligare i FN. Sveriges antal representanter i en större församling än EUs skapar en representation för landet, som blir ännu mera mindervärdig. Och dessutom tillkommer i FN en ytterligare – och helt avgörande – demokratisk brist (1) :

… omröstningar i FN har inget med riktig demokrati att göra, eftersom stater med diktaturinslag dominerar……….Besluten i formella globala beslutsfora kommer troligen alltmer ligga nära ett genomsnitt av åsikterna hos en….. majoritet av de styrande inom världens halv- och heldiktaturer.

Man försöker få oss att glömma, att FNs majoritet domineras av skurkstater. Det finna inga skäl att en demokrati ska respektera några beslut av inrikespolitisk betydelse fattade i FN. Att partierna inte behandlar detta som ett väsentligt problem, betyder, att de är medvetna om det och beslutat att bortse från frågan.

Skälet till det är, att politikerklassens intresse av att flytta den nationella beslutsrätten till internationella beslutsfora annars skulle omöjliggöras. Så det är bäst att hålla tyst om denna avgörande svaghet!

Politikerklassens gemensamma syfte och förmåga att driva sina egna intressen och kunna ignorera folkets åsikter demonstrerades av hur NATO-frågan behandlades. I vilka andra mycket viktiga och vitala frågor kommer man att köra över borgerliga väljare och hindra en folkomröstning?

I sina försök att bli ansedd som en god partner av M+KD kränkte även SD troligen huvuddelen av sina väljare i frågan. Det svenska politiska läget med en opposition, som delvis inte betraktar socialdemokratin som motståndare och med partier i bägge lägren starkt influerade av en radikal socialliberalism, inger allmänt inget hopp.

Aldrig har vi i Sverige upplevt motsvarigheten till det sista decenniets politiska sjaskigheter, där vi fått vänja oss vid att bland annat regeringsledamöter skamlöst ljuger om verkligheten eller förtalar andra partiers politiker på ett lögnaktigt sätt.

Bland bottennappen återfinns Stefan Löfven och hans anklagelser om fascism mot både SD och borgerliga partier, och alla partiers hets mot SD och privatpersoner med en annan syn på invandring. Man kan heller inte längre lita på att svenska ämbetsmän inte ljuger för att skydda regeringspolitiken eller den egna förvaltningen.

Information förvrids medvetet för att ge intryck, som inte överensstämmer med verkligheten. Särskilt partiska är statsmedia, som ofta arbetar rätt öppet för vänsterpolitik. Detta stimuleras av den expanderande kulturmarxismen.

Hur ska en ung svensk välja politiskt parti idag?

Denna dystra bild skapar en speciell situation för dagens unga väljare. Insikten i vad StatsVälfärdsStaten (SVS) erbjuder en individ ter sig självfallet frånstötande för en person med förnuft, energi och framåtanda.

Det gäller särskilt den person enligt ovan, som börjat inse sin egen rätt till frihet. Dagens SVS påverkad av kulturmarxism saknar helt enkelt attraktivitet. Dess ekonomi är fängslad av klimatdogmen samt betungad av världshöga skatter och avgifter, och invånarna påverkas djupt av Sveriges urspårade multikulturalism, globalism och djupgående indoktrinering i kulturmarxistisk socialism.

Vårt land blir så småningom uppenbarligen en tysk-fransk provins, och vi förlorar genom EUs pseudodemokrati – dessutom troligen så småningom påverkad av FNs ökade inflytande – helt rätten att styra oss själva på ett meningsfullt sätt.

På kort sikt innebär dagens svenska StatsVälfärdsStat i sig så många existerande hinder och förbud, att individen – och särskilt företagare – alltför ofta hindras att använda sin kraft och sitt förnuft fullt ut. Vilken motivation skapar det?

Det finns inga förväntningar att en stat djupt påverkad av kulturmarxism kan erbjuda ett attraktivt liv. Tristess i subventionerad fattigdom blir naturligt nog följden för många.

  • Varför godta ett samhälle, där i stort sett alla förändringar kommer att vara till det sämre?
  • Varför överhuvudtaget ägna livet åt ett samhälle, där en stor del av resultatet av ens arbete konfiskeras för att utan samtycke användas för andra?
  • Varför stödja en stat, som hänsynslöst indoktrinerar och inte respekterar åsiktsfrihet och dessutom överlämnar landets beslutsrätt till utlänningar?

Tala om att byta sin födslorätt mot en grynvälling!

Et annat samhälle – libertarianismen

Det fria samhället ter sig därför så mycket mer lovande. Bland ideologierna är libertarianismen idag unik, eftersom den med ett möjligt undantag för  socialkonservatismen inte korrumperats av socialliberalismen eller  kulturmarxism. Dess mål är att möjliggöra mänsklig frihet i alla avseenden.

Det skapar största möjliga utveckling, vilket är särskilt lockande för yngre människor. På alla plan – och inte bara kulturella och politiska – kan vi räkna med djupgående förändringar i ett land med sådana mål. Den har naturligtvis kapacitet att frigöra svenskt företagande och särskilt småföretags expansion, exempelvis främjandet av nya företag appelerar till personer, som just uppskattar förändring och kreativitet.

Tillväxten som en fri ekonomi medför lockar säkerligen många tillsammans med dess många karriärmöjligheter och annorlunda skattepolitik. En energisk politik att eliminera alla olämpligt utformade och mindre nödvändiga regleringar ses också av dessa som positivt.

Att hävda och säkra personlig frihet på alla områden är en grundsats i  libertarianismen. Att detta också troligen innebär en explosion av skillnader – av alla slag – mellan människor accepteras säkert som något naturligt av personer, som förstått de fullkomligt fundamentala olikheterna i förmåga och kraft mellan människor.

Låt de naturliga skillnaderna utvecklas, och samhället kommer att dra nytt dra av det. Påtvingad jämlikhet är en skam. Likhet i ekonomiskt utfall på grund av socialism är förnedring.

Beträffande den allmänna välfärden är det förbättring och tillväxt i allas standard som är viktig, inte att inkomstskillnader mellan personer är låga. Det kan kombineras med den allmänna principen, att ingen kommer att lämnas ensam i det libertarianska samhället. Det är inte så att skydd mot sjukdomar, nöd eller livets olyckor kräver att samhället görs om till ett fängelse administrerat av politiker och samhället kan inte främst formas för att passa den minoritet, som inte klarar sig själv. Samhället ska utformas för att nå framsteg och frihet.

Sammanfattningsvis blir det en ekonomi, som till skillnad från Sveriges nuvarande representerar snabb utveckling, välstånd och hopp. Ideologiskt innebär det ett land, som främjar frihet, reell demokrati, nationell självständighet och respekt för medborgarnas självständiga beslut gällande sina liv.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

Relaterat


Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Dan är medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Dan är medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Dan Ahlmark: Allvarliga brister i den svenska författningen och inom partierna

Artikeln har tidigare publicerats på NewsVoice. Det är tydligt, att...

126 saker som media inte gärna skriver om.

Nedan följer områden som svenska journalister i etablerad media...

Tricotöser

Av PATRIK ENGELLAU 13/6-24 Tidigare publicerad på Det Goda Samhället: Förr...

Public service och media i övrigt måste förmedla kunskap om Islam.

  Man kan inte bygga en demokrati på okunskap. Det...