Lästips
Lästips

Dan Ahlmark

25 ARTIKLAR
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Dan är medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se

Bilden av slaveriet måste nyanseras

Det är dags att aspekter som ofta förbises med slaveriet lyfts fram i en annars förljugen diskurs som belägger Västerlandet med en fullkomligt orimlig...

“MENA-invånare inga offer för vit överhöghet och dominans”

Invånarna i MENA-länderna är offer – inte för vita – utan för sina egna religioner, ideologier samt undermåliga legala och andra samhällssystem. Det skriver...

LÄNDER OCH CIVILISATIONER SKILJER SIG  –  OCH  VISSA ÄR BÄTTRE!

Tidigare publicerat i Frihetsportalen 2018-04-28 Av Dan Ahlmark Det är emot politiskt korrekt tal att säga, att olika civilisationer har olika värde. Kanske värre är att...

Svenskarnas tacksamhetsskuld är missriktad

Våra förfäder arbetade för att ge oss bästa möjliga förutsättningar att leva just i Sverige. I den mån vi känner tacksamhetsskuld ska den därför...

Därför är svensken fri från skuld

Artikeln har tidigare publicerats 8 augusti, 2020 i Nya Tider. Dan Ahlmark Kulturmarxismen är en ideologi, som förespråkar alla former av kollektivism, och som därför...

Senaste inslagen

Fria media står och stampar

Fria media är idag en vital aktör i samhällsdebatten....

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...

Bilden av slaveriet måste nyanseras

Det är dags att aspekter som ofta förbises med...
spot_imgspot_img