Lästips
Lästips

Lantmäteriets misslyckande – 14 år av lagfartskapningar utan slut – Vad gör GD Susanne Ås Sivborg?

OPINION. Lagfartskapning innebär att någon lurar Lantmäteriverket att någon annan än den rätte är markägare och säljer eller belånar den. Det är den rätte ägaren, som mycket väl kan vara du själv, som råkar ut för en massa trassel och kostnader och lång tid av osäkerhet med det tröga juridiska system som vi har. Vi i föreningen Medborgarperspektiv tog fasta på detta problem. 

Text: Lars-Erik Eriksson och Lars Bernhoff, medlemmar i Medborgarperspektiv.se | Pressfoto (ovan): Katinka Igelberg

Det är faktiskt myndighetsmissbruk att brott som upprepas år efter år kan fortsätta när de får så förödande – både ekonomiskt och mentalt för den drabbade.

Denna myndighet har inte klarat övergången till alla digitala identiteter som kan missbrukas när de kriminella nätverken har upptäckt möjligheterna. Det vi här ska beskriva är så fräckt att det är svårt att ens fundera ut hur det ska gå till. En av medlemmarna i Medborgarperspektivs.se uppmärksammade något märkligt. Ta del av den skrämmande sanningen.

Lantmäteriet hävdar att det är få fall per år. Även om så skulle vara fallet idag måste man tänka till i den krissituation som vi befinner oss i. Skickligheten hos aktiva bedrägliga förteg ”trollfabriker” är hög. Med den öppna information som vissa myndigheter har kan vi förvänta oss ökande problem av liknande slag.

Många myndigheter som FOI, Finansinspektionen, MSB, FBI och till och med president Biden varnar för kommande cyberattacker i spåren av kriget i Ukraina. Tillslag för att i stor skala förändra myndigheters öppna information kommer givetvis att skapa stor förvirring och irreparabla skador.

Tidningen Villaägaren har uppmärksammat problemet i 14 år och dess chefsjurist Ulf Stenberg har återkommande lyft fram problemen på alla nivåer som skulle kunna påverka en ändring av regelverket, men ännu ingen avgörande ändring. 2014 reagerade en riksdagsman inom S med en motion.

Det förstärks av en uppsats som år 2015 beskrev de dåvarande problemen så här:

”Hösten 2014 gjordes det största kända försöket till lagfartskapning genom tiderna. Trots att de svenska fastighetsägarna årligen betalar cirka nio miljarder kronor i stämpelskatt, finns det en markant brist i säkerhetssystemet och risken för lagfartskapningar finns fortfarande.

Försöket till lagfatskapningarna 2014 väcker funderingar och det är därför av stor vikt att belysa under vilka förutsättningar lagfartskapning sker, varför skyddet är så pass svagt samt vilka möjligheter som finns för att utöka skyddet.”

Lantmäteriets register är i mångt och mycket öppen information, som naturligtvis kan attackeras om någon verkligen bestämmer sig för att genomföra attacker mot denna information.

Om dessa hot finns mycket att rapportera. I detta fall finns det skäl att lagfartskapningen involverar skickliga kriminella med helt skamlösa metoder

Vi i föreningen Medborgarperspektiv har efter bästa förmåga kartlagt de rutiner som Lantmäteriet tillämpar då vi som medborgare ansöker om Lagfart för vårt livs största affär som det är för de flesta. Med ont uppsåt och en kriminell fingerfärdighet slipper nu vissa element göra sig besväret att råna en butik, bank eller värdetransport.

Försedda med samordningsnummer, falska köpehandlingar eller andra förvärvshandlingar (arv, gåva) och en del så kallade e-legitimationshandlingar kan, i ett ganska avancerat upplägg, kriminella överta ägandet av ditt hus eller din sommarstuga genom att ansöka om ny Lagfart på din fastighet. Detta utan att du som rättmätig ägare ens vet om att någon övertagit ägandet.

Vi ska inte i denna artikel gå närmare in på en lagfartskapning rent praktiskt går till, men låt oss säga att svårt är det inte. Det tar lite tid och kräver sannolikt minst 2 personer där en person är kontaktperson och ansvarig för ansökan att den är riktig och sanningsenlig.

Generellt finns det inte krav på e-legitimationer eller personnummer alls i ansökan för Lagfart utöver kontaktpersonens e-legitimation. Detta klarar även de kriminella av utan större problem.

När lagfarten redan är beslutad av Lantmäteriet så är det brukligt att man skickar ut ett besked om ägarbytet vilket då blir en stor överraskning för den som drabbats, men då är det för sent för den rättmätige ägaren!

Denne får nu det icke så högaktningsfulla nöjet att begära rättslig prövning för att återfå sin rättmätiga egendom, en process som tar ganska lång tid. Under tiden kan det ha flyttat in helt okända människor i din stuga eller annan fastighet. Sommarstugor som på detta sätt stulits kan vara sålda flera gånger innan den rättmätige ägaren via rättsvårdande myndigheter förhoppningsvis får tillbaka sin stuga.

Konklusionen är att de sakkunniga som tex den alerte föreningen Villaägarens chefsjurist har rapporterat två fall med lagfartskapning som orsakat stora kostnader för staten och naturligtvis de drabbade. Hans uppfattning är att staten/regeringen drar sig för lagändringar som innebär kostnader. Att snålheten bedrar visheten får vi klarlagt i denna sammanfattning i Villaägaren.

Vad gör Generaldirektör på Lantmäteriet Susanne Ås Sivborg åt saken? Pressfoto: Natasja Kamenjasevic
Vad gör Generaldirektör på Lantmäteriet Susanne Ås Sivborg åt saken? Pressfoto: Natasja Kamenjasevic

Fastighetsmäklare kapade lagfarten – sålde familjens fastighet för 6,2 miljoner kronor

Ett exempel är lagfartskapningen i Ljunghusen där en fastighetsmäklare kapade lagfarten till en fastighet och sålde den till en intet ont anande familj för 6,2 miljoner kronor. Denna olaglighet lär i slutänden ha kostat staten runt 10 miljoner kronor. Kostnaden är redan där högre än vad en modernisering av lagfartssystemet lär gå på. Och tar man även med kostnaden för lagfartskapningen i Höllviken , står det än klarare att en modernisering, är nödvändig.

“Det rör sig om att ersätta familjen som lurades köpa tomten och hålla lagfartskaparen med fängelseplats för 3 400 kronor per dygn tills hen släpps från sitt fängelsestraff på 3 1⁄2 år. Sedan är det ju inte gratis att polis, åklagare, domare, Skatteverket med flera har hanterat olika delar av lagfartskapningen”, säger Ulf Stenberg.

Att en myndighet får missköta ett viktigt uppdrag för medborgarna som inbringar 9 miljarder i stämpelskatt från medborgarna är inte rimligt när det dessutom skett i minst 14 år. Varje år beräknar Lantmäteriet själva att det är 5 fall. På 14 blir det minst 70 fall.

Var går gränsen för statens oförmåga att ta tag i detta praktikfall för misskötsel mot sina medborgare? Antingen finns det en annan kommun som kan lära ut tekniken till Lantmäteriet eller så kan Staten träna på att lösa problem hos den myndighet som misslyckats när it kompetensen hos brottslingar växer snabbare än hos myndigheter.

Om du vill inhämta tips om hur du kan agera om du drabbats av en lagfartskapning klicka på denna länk.

Annars skriv till din riksdagsman för att öka trycket på åtgärder.

Text: Lars-Erik Eriksson och Lars Bernhoff, medlemmar i Medborgarperspektiv.se

Referenser


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Public service och media i övrigt måste förmedla kunskap om Islam.

  Man kan inte bygga en demokrati på okunskap. Det...

Fria media står och stampar

Fria media är idag en vital aktör i samhällsdebatten....

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...