Lästips
Lästips

Valaffisch Polisen

Förklaring till de olyckliga konsekvenser som S regeringar orsakat eller medverkat till.

Kommentarerna nedan ger bakgrund och förklaringar till polisens bristande förutsättningar att lösa viktiga problem.

Affischserien Rösta på Socialdemokraterna har i denna version temat Polisens otillräcklighet. Denna svaghet har många förklaringar men S-regeringens oförmåga och senfärdighet att genomföra verkliga lösningar för att minska främst gängbrottsligheten är uppenbar. Regeringens oförmåga att styra Sverige har skapat väldigt många utanförskapsområden, men det finns fler partier som är medskyldiga. Det är sådana områden där våra invandrare i första och andra generation är en merpart av området/stadsdelen. När dessutom alltför liten del av dessa har arbete (helst självförsörjande) blir även kunskapen i svenska låg. Hur ska då svensk kultur med solidaritet, förtroende och skötsamhet få spridning?

Genomgående i våra valaffischer är att det inte hade behövt bli så här om S tagit andra beslut baserat på fakta. Tyvärr har den politiska viljan och förmågan att gör det som behövs för att lösa viktiga samhällsproblem saknats. Polisen är ineffektiv och problemen är inte enbart lågt antal anställda som hävdats. När en myndighet som polisen inte kan fullgöra sin uppgift så återfaller detta alltid på regeringen. Att starta nya utredningar som ska rapporteras efter valet är inte uttryck för handlingskraft när problemen är mycket stora och oftast finns redan utredningar för de viktigaste åtgärderna. Några viktiga beslut kan tas nu och resten senare istället för att allt skjuts på framtiden.

Polisen har juridiskt ett våldsmonopol som inte är verklighet i de områden där i stället gängkriminella och deras våldsbenägna följare skaffat sig ett dominerande inflytande. Det sätter invånarna i skräck genom att de kriminella i praktiken straffar dem som vågar vittna mot dem. Brotten blir ouppklarade med nuvarande rättsregler och polisens begränsade närvaro kombinerat med otillräckliga resurser i yttre tjänst.

Regeringen säger sig ha höga mål för att rekrytera nya poliser. Antalet anställda ökar men de som ska vara närvarande i de utsatta områdena har inte ökat. 2014 fanns det drygt 9000 poliser i yttre tjänst och år 2019 var det fortfarande ca 9000 efter en minskning under några år. Det är därför de många civilanställda som är förklaringen till den ökning av antalet poliser som regeringen hävdar.

För retirerande poliser”

Det mest uppmärksammade fallet är nog protesterna mot Paludan i Skäggetorp utanför Linköping. Det är många samverkande faktorer som försvagat polisens förmåga att klara de protester som uppkommer om muslimska värderingar utmanas som t.ex. vid koranbränning. I det aktuella fallet tyder de flesta rapporter på att den lokala polisledningen hade missbedömt behovet av antalet polismän, många var dessutom inte utbildade för ändamålet. Platsen som godkänts för demonstration var svår att kontrollera etc. Att skilja de som protesterade från de som ville lyssna och se Paludan blev en för svår uppgift. Ett fiasko helt enkelt.

Hur kan polisen göra så många fel samtidigt?

Utnämningspolitiken för myndighetschefer har misslyckats. Att polisledningen i många regioner inte har rätt kompetens är en åsikt som upprepade gånger framförs av den f.d. polisen Peter Springare. S har utnämnt t.ex. Dan Eliasson en S märkt tjänsteman till topposition för 4 olika myndigheter. Polisen var de som protesterade mest så 2018 efter 3 år gick han vidare och fick nya förtroenden. Springare är tydlig med att man måste byta ut alla regionala polischefer för de kan inte polisarbete.Enligt honom finns det många mycket kapabla poliser som inte blir befordrade till rätt nivå när de högsta posterna låses upp för de som passar den agenda som S regeringen har drivit. Extraordinärt är att poliser i Linköping har anmält sina egna chefer för felaktigheter i hela operationen Paludan i Skäggetorp.

Sammanfattning: Under Socialdemokraternas mandatperiod på 8 år så har den nya polisorganisationen inte blivit effektiv och det finns uppenbara brister på de högsta chefsnivåerna som gör att inte ens den egna poliskåren anser att ledningen väljer rätt lösningar för att möta de stora utmaningar som finns i utanförskapsområdena. Det är speciellt muslimska tolkningar av vad som är godkänt som avviker från den svenska sekulära lagstiftningen. Invandrarna försöker sätta agendan. Polisen lyckas inte ändra på detta, vilket har många fler förklaringar än att antalet poliser i yttre tjänst inte mäktar med att vidmakthålla sin legala rätt till våldsmonopol

För klandomstolar i förorterna”

Kriminalitet får frodas och det vi kallar svenska värderingar blir inte en del av den miljö där de kriminella växer upp. Brott mellan brottslingar, när migrantfamiljer från främst MENA länder är involverade, hanteras lokalt dvs i klandomstolar som inte följer svensk lag och som snabbt kommer till ett beslut. Svenskt rättsväsende är trögt och tvister kan ta åratal innan de ens har kommit till ett avslutat ärende. Speciellt som vittnen inte vill vittna med nuvarande maktförskjutning till klanernas fördel.

Att vår S regering inte har en lösning på dessa växande problem visas av att antalet utanförskapsområden växer eftersom vi har tillåtit att migranter i större volymer än vad vi har kapacitet att integrera och de blir då dominerande i många stadsdelar. Detta har vårt grannland Danmark varit uppmärksamma på väldigt länge. De begränsar invandringen och de sätter upp mål att en stadsdel får inte ha mer än 50 % migranter från utomnordiska länder. I reportaget i länken så går de handfast till väga och t.o.m. river hus för att få till den rätta mixen av danskar med olika bakgrund. Tydligt mål, underlättar tydliga åtgärder. I Sverige gäller otydliga eller inga mål. Naturligtvis blir konsekvensen att verkliga lösningar på ett av våra största problem uteblir.

https://www.gp.se/ledare/danmark-visar-vägen-ur-integrationsproblemen-1.63536353

Sverige har ökningen av särskilt utsatta områden pågått sedan 2015; 15 st, 2017; 23 st, 201 9; 22 st och 2021; 19 st nya. Detta kan jämföras med vad som händer när en dansk regering vidtar kraftfulla åtgärder för ett stort samhällsproblem. Först då kan ett avgörande trendbrott skapas. Antalet ghetton (danska termen visar tydligt vad de anser medan Sverige behåller en förskönande omskrivning). Danmark har utvecklats väldigt positivt. 2018 fanns det 43 st ghetton för att på 2 år minska till 25 st år 2020. Det finns skäl att besöka våra vänner på andra sidan Öresundsbron för inspiration.

Sammanfattning: Regeringen har inte lyckats vända trenden och vår polis våldsmonopol och förmåga att upprätthålla lag och ordning har minskat fortlöpande under de senaste 8 åren. Då blir utomrättsliga domstolar ett alternativ för de som inte respekterar det svenska samhället och dess rättsväsende

“För förnedringsrån”

I polisens statistik har anmälda rån och våldsbrott mot barn mer än fördubblats de senaste åren (Klintevall 2020). I NTU-undersökningen från år 2020 har oron för att utsättas för personrån ökat, speciellt bland killar mellan 16–19 år.

Det finns rapporter från de poliser som intervjuat de inblandade rånarna om vissa huvuddrag som varit viktiga för de som genomfört förnedringsrån.

En konsistent bild från de intervjuade poliserna var att ungdomar utför förnedringsrån som ett sätt att bli bekräftade och för att uppnå status. Denna process sker i samband med uppmaning från kamraterna och att ungdomarna blir sedda både inom den egna kretsen och utanför. I intervjupersonernas berättelser framkom att ungdomarna kan göra vad som helst bara för att ‘’vara någon’’, och att desto värre man är desto bättre. Intervjupersonerna berättade även hur förnedring är ett sätt att skaffa sig ett rykte.

Denna uppfattning förstärks av att de varit flera stycken och samtidigt ofta filmat det som de gjort.

Risken för brottsligt beteende är ca 3 gånger så stor bland invandrare som har två invandrade föräldrar. Om det blir en stor andel av invandrare med avvikande värderingar från den inhemska befolkningen kan det lättare bli miljöer där abnorma värderingar kan få grogrund. Regeringen har varit handfallen för denna verklighet som varit känd bland många forskare men regeringen och Morgan Johansson har hänvisat till att det är socioekonomiska förhållanden som avgör dvs inhemsk befolkning skulle ha lika stor brottssannolikhet som migranter under samma förhållanden. Sådan förvanskning av verkligheten är nu vetenskapligt motbevisad ännu tydligare än tidigare så regeringen med Morgan Johansson måste agera från fakta inte uppfattningen att alla migranter automatiskt tänker som ursprungssvenskar när de fått uppehållstillstånd.

Sammanfattning: Förnedringsrån dvs där ursprungssvenskar skändas för att förövarna ska få uppskattning i de kretsar som avgör deras egen framtid som brottslingar. Det är ett av många pris som följer med att för många invandrare kommer i majoritet i en del drabbade stadsdelar. Därmed kan de avlägsna sig från vad som är rätt eller fel enligt de svenska värderingar som var gällande tidigare. Förnedringsrån är brott som är svåra att klara ut och läggs till medborgarnas stora förtvivlan till polisens långa lista av ouppklarade brott. L

 

Medborgarperspektiv.se har tagit fram detta dokument till Medborgarpolitik.nu för att ge insikt i en politik som vårt regeringsparti kunde ha valt men avstod från att göra


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...

Bilden av slaveriet måste nyanseras

Det är dags att aspekter som ofta förbises med...

“MENA-invånare inga offer för vit överhöghet och dominans”

Invånarna i MENA-länderna är offer – inte för vita...