Lästips
Lästips

Extrema Sverige.

I nedanstående områden intar Sverige extrema positioner. Det är inte bekräftat att vi verkligen intar topposition inom alla områden, men sannolikt är det så. Extrema är vi under alla omständigheter och det borde folk känna till, och det borde mana till eftertanke. För vissa fall kan åtgärd ha skett.
Som regel gäller uppgifterna per capita.
Uppgifterna är löpande hämtade från media.
 
Ekonomi
 • mest med skatt på arbete i världen
 • mest med välfärdsköer i Europa
 • minsta pensionerna i Norden
 • minst garantipension i Norden
 • mest med fattiga pensionärer, 328 000, i relativa tal i Norden
 • mest med längd i arbetsår 40,1 år i Europa
 • mest skuldsatta ekonomin i Europa (Ej statsekonomin)
 • mest efter Holland bidragande till EU
 • minst privatförmögenhet i Norden
 • minst tillväxt efter Luxemburg i EU 2017
 • Minst tillväxt i EU 2023
 • ensamma i Europa om vinstuttag i skolor
 • anmärkningsvärt dålig nationell självförsörjningsgrad
Invandringspolitik
 • mest med migration, extremt
 • mest attraktiva landet för invandrare (MIPEX)
 • mest ensamkommande, extremt
 • mest satsning på integration men med sämre utfall än för de flesta
 • mest med mångkulturrepresentation i media
 • störst sysselsättningsgap mellan invandrare och svenskar
 • störst gap i humankapital mellan utrikes och inrikes födda
 • mest invandrare i utanförskap
 • mest utrikesfödda från utanför EU, 13%, (i EU)
 • mest med muslimer i framtiden, 20 – 30%. Pew Forum.
 • mest med hemspråksundervisning
 • mest med tolkar för invandrare
 • mest migranter utan pass/id
 • mest könsstympning i Europa (38 000 st)
 • mest med muslimer i västvärlden, 10%
 • sämst i Europa på att tackla hotet med återvändande jihadister
 • ensamma om att ge permanent uppehållstillstånd istället för tillfälligt
 • ensamma om att ge de asylsökande advokat
 • ensamma om att inte ålderstesta ensamkommande
 • ensamma om att strunta i 3-månaders regeln för tiggare
 • ensamma om att ge bidrag till de som uppehåller sig illegalt i Sverige
 • ensamma om att ha apatiska flyktingbarn
 • ensamma om att curla återvändande från IS
 • ensamma om att ge efterlevandepension till ensamkommande för döda föräldrar
 • ensamma i Europa om att inte kräva språkkunskaper för medborgarskap
Kriminalpolitik
 • mest med personer på samma adresser
 • mest med personer med flera identiteter
 • mest falskeligen tappade pass
 • mest med åldersfusk
 • mest bidragsfusk, 10-20 miljarder
 • mest med bostadsinbrott, 22 000 i Norden
 • mest drogdödlighet i Europa
 • mest defensiva straffrätten för inlåsning
 • mest bilbränder
 • mest vandaliserade polisbilar
 • mest handgranater i civilt bruk
 • mest sprängningar i västvärlden
 • mest skolbränder i världen
 • mest blåljusattacker i världen
 • mest våldtäkter (närapå) i Europa
 • störst fängelsekostnader i Europa. 621 Euro, snitt 103 Euro
 • mest bilmålvaktsbilar, 57 000
 • minst med poliser i Europa, exkl Norden
 • minst uppklarningsprocent för polisen
 • minst med straff
 • sist med att införa terrorreseförbud
 • anmärkningsvärt att polisen mörkar etnicitet
Skolan
 • mest bråkiga skolan i världen
 • mest våld i skolan
 • mest med segregation i skolorna
 • mest skillnad i utbildningsresultat mellan infödda och utrikesfödda
 • mest professorer i pedagogik i världen, nästan
 • mest, näst största, skillnaden mellan pojkar och flickors skolresultat i världen, enligt OECD.
 • mest med skolk bland OECD
 • mest mobbade lärare OECD
 • mest med oordning i skolan i OECD
 • minst med lärartid i Europa för humaniora (SVD 1 nov 2018)
 • ensamma (i stort sett) med skolpeng
Samhället
 • mest PK i västvärlden
 • ensamma om att prata om värdegrund
 • mest bråk på biblioteken
 • mest bråk på akutmottagningarna
 • mest tiggare i Europa
 • mest tågförseningar i Europa
 • mest korrupta landet i Skandinavien
 • mest hemtjänst i världen (istället för äldreboenden)
 • mest ensamma åldringar
 • mest ensamhushåll
 • mest personliga assistenter
 • mest godisätande i världen
 • sämst i Norden med motion för barn
 • ensamma om politisk kartellbildning i riksdag
HBTQ
 • mest genustänk i världen
 • mest i 2023 Gender Equality Index:🇸🇪 82.2
Samvetsfrågor
 • mest med veckor i abortgräns
 • mest sekulariserade i världen
 • mest förståelse för gärningsmän
Vård och omsorg
 • minst med vårdplatser i Europa, 254 st per 100 tusen inv., Tyskland bäst med 823 st
 • minst med äldrevårdsplatser, 70 000
 • ensamma om att ge ca 10 ggr mer assistans till vårdkrävande unga vs äldre

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Public service och media i övrigt måste förmedla kunskap om Islam.

  Man kan inte bygga en demokrati på okunskap. Det...

Fria media står och stampar

Fria media är idag en vital aktör i samhällsdebatten....

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...