Lästips
Lästips

Hur är det möjligt

att det är tänkt att vi under en livstid ska plågas med att ge vårt godkännande till att information lagras på våra datorenheter så att användandet ska underlättas (cookies) och för att integritetsskydda oss från att information om vårt dataanvändande lagras i databaser (GDPR)?

Här har en kader av sakkunniga, säkert väldigt måna om vår integritet, suttit sig ned och kommit underfund med att förutsättningarna tydligen varierar så kraftigt att frågan om godkännande för cookies och GDPR måste ställas varje gång vi hundratals miljoner, om inte miljarder användare, kommer i kontakt med tillämpningar på nätet. Man kan tycka att det räcker att en gång godkänna användandet av cookies och GDPR.

Om man får dessa integritetsfrågor 10 ggr per dag kan tidsåtgången beräknas till 10 sekunder att kvittera texten – vem läser de rikliga textmassorna? Det ger 70 sekunder per vecka, ca 1 timme per år. Under en livstid på 75 år på nätet skulle man alltså lägga ned 75 timmar på att sekundsnabbt kvittera information om cookies och GDPR. Groteskt. Vi har annat att göra under vår livstid.

Man, administratörerna och sakkunniga, har alltså beslutat om en lösning som om den verkligen användes där man eftertänksamt läste igenom informationen om cookies och GDPR ca minuten i tidsåtgång vid varje tillfälle skulle orsaka användarna bortåt tio minuter per dag i att bara sitta och läsa texter för att sedan eftertänksamt ge sitt godkännande till cookies och GDPR. Detta gör man inte. Alltså man har valt en lösning som i praktiken inte får användarna att vid varje tillfälle på ett seriöst sätt ta ställning till integritetskänslig information vilket ändå måste ha varit syftet.

Man har säkert (?) noga diskuterat denna problematik med ett evigt godkännande och att användare inte läser texten utan bara godkänner. Därvid är ju syftet förfelat. Man har därvidlag nog (?) också diskuterat lösningar som skulle lätta på oket att jämnt och ständigt behöva godkänna cookies och GDPR, såsom

  • Applikationsutvecklarna får hos myndighet ansöka om godkännande för användande av cookies och integritetskänslig information. För vissa frågor och applikationstillämpningar kan man då tänka sig att myndighet kräver att fråga ändå måste ställas till användarna.
  • Användarna går in på ett ställe och anger under vilka förutsättningar de vill att frågor om cookies och GDPR ska ställas.

Med detta sagt är dags för dom som gett oss detta eviga ok av integritetsfrågor att de stiger fram och förklarar sina beslut. Vi har ju uppenbarligen en lösning vars syfte inte uppnås då de flesta struntar i att på ett seriöst sätt ta ställning till innehållet i de långa texterna som ska skydda vår integritet.

Vi har tvingats på en lösning som inte används seriöst därmed måste också lösningen ändras.


Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

1 KOMMENTAR

  1. För att göra det lite enklare på de sajter som man besöker upprepade tillfällen kan sajtens administratör lägga in en flik som man bara behöver klicka på första gången och sedan bara om man skulle vara intresserad av detaljerna. Se här hur det ser ut: https://www.wikipolitik.se/
    I övrigt håller jag med, det borde kunna göras enklare, fast myndighet är jag tveksam till. Vi har redan alltför många.
    Torbjörn

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Public service och media i övrigt måste förmedla kunskap om Islam.

  Man kan inte bygga en demokrati på okunskap. Det...

Fria media står och stampar

Fria media är idag en vital aktör i samhällsdebatten....

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...