Lästips
Lästips

Låt inte S smita från Islam

Till borgerliga opinionsbildare bland politiker, media och samhällsdebattörer

Syftet med detta dokument är att bidra med argument till borgerliga opinionsbildare när det gäller S samröre med Islam. 12 dec 2023.

Om Sverige skall utvecklas som nation måste socialdemokraterna och Islam marginaliseras!

Socialism handlar til syvende og sidst om att bygga makt. Socialism indelar människor i grupper, en viss grupp är överordnade/förtryckare (tidigare kapitalisten, idag vita heterosexuella män från den västerländsk kulturen), medan andra är underordnade/förtryckta (tidigare arbetaren, idag svarta, muslimer, personer från icke västerländsk kultur, homosexuella och hbtq-personer samt kvinnor). Socialisterna är makteliten som trycker ned ”förtryckarna” och lyfter upp de ”förtryckta”, exempelvis via lagstiftning och beskattning. Därigenom ökar makteliten sin makt. Insikten om att vänstern idag bara bytt överordnade/förtryckande och förtryckta/utsatta grupper i den kollektivistiska marxistiska grundanalysen har inte gått fram. Islam och muslimer anses därvidlag vara en förtryckt/utsatt grupp.

Socialdemokraterna har gått från att vara ett arbetarparti till att bli ett parti som främjar muslimer

I takt med att traditionella socialdemokratiska arbetarväljare överger det nya islaminriktade socialdemokratiska partiet ersätts dessa med massinvandring av muslimska väljare. Allt för att behålla makten, vilket i förlängningen leder till att Sverige blir islamiserat (de muslimska länderna har inte undertecknat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter utan istället författat Kairodeklarationen, läs den!). Många faktorer förenar socialisterna och islam, antisemitismen är en, kanske den viktigaste. Islam betyder underkastelse, socialismen är en kollektivism i vilken individen skall underkasta sig kollektivet. Historiskt finns det en nära relation mellan vänstern och islam.  

Enligt samhällsdebattören Henrik Jönsson röstade 400 000 muslimer på S, 1/5 av S väljarkår.

Att som socialdemokraterna bygga en socialistisk stat baserad på ett välfärdsindustriellt komplex leder till passivisering och ekonomisk tillbakagång. Sveriges BNP beräknas minska 2024, övriga EU länder beräknas få en positiv tillväxt 2024. I Kina avfärdar Xi Jinping en välfärdsindustriella stat, då det leder till ”parasitmentalitet”.

Antisemitismen binder samman socialister med Islam

Att socialisterna i Sverige står på muslimernas sida har vi redan konstaterat. Det ser vi bland annat i engagemanget för Palestina. Det har även förekommit regelrätta valsamarbeten. Radikala muslimer, islamister, är vår tids nazister/antisemiter.

Massinvandringen av muslimer har gynnat socialisterna i form av röstetal. Rösttillskottet från muslimska väljare kan ligga på mer än 5%, dvs ta bort de muslimska rösterna och den röda sidans väljarandel i opinionsmätningar skulle minska med ca 5%, från 53,6 till 48,6% enligt opinionsmätning nov 2023.

Socialdemokraterna har valt fel sida i konflikten mellan den västliga civilisationen och islam

Socialdemokraterna och därmed landet Sverige har helt enkelt valt fel sida i konflikten mellan den västliga civilisationen och islam. Israel däremot har valt sida och för nu krig mot Hamas efter att ha blivit attackerad. Israel försvarar västvärlden mot islam. Det finns en stor risk att kriget kommer att sprida sig och att Samuel P. Huntington får rätt i sin välkända analys (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996). Sverige löper här en mycket stor risk med en stor andel antisemiter. Kunskapen om vad islam står för är ytterst bristfällig bland icke invandrade svenskar. Islam strävar efter världsdominans med hjälp av våld. Historien talar sitt tydliga språk.

Socialdemokraternas har inte rent mjöl i påsen i relationen med judendomen – behöver uppmärksammas

Med detta som bakgrund måste vänstern med Socialdemokraterna i spetsen på alla sätt och i alla sammanhang brännmärkas som antisemiter och förstörare av den västliga kulturen/civilisationen. Antisemitismen ligger inbakad i den socialistiska/marxistiska ideologin – maktmetoden.

Tyvärr har även övriga partier i Riksdagen med undantag för SD medverkat till massinvandring av vår tids nazister. Konsekvenserna är uppenbara (även socialisterna måste tänka sig för, i Iran hjälpte socialisterna islam till makten, och vad hände med socialisterna?).

Nu måste borgerliga värderingar få plats

Borgerliga partiers politik måste baseras på borgerliga värderingar, inte på socialistiska! Sverige är utan jämförelse det mest socialistiska landet i västvärlden (den svenska modellen). Tillsammans kan vi bygga ett framgångsrikt land, ett land som är baserat på borgerliga värderingar.

Åke Thunström

Ordf Medborgarperspektiv.se

Lobbydokument nr 1


Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Dan Ahlmark: WHO som exekutiv organisation kan bli förödande för Sverige

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. Det nya föreslagna pandemiavtalet...

Ahlmark: Ändringsförslagen avseende WHO:s pandemiavtal

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. “Olämpliga policyförslag innebär en...

Ahlmark: WHO vill med det nya pandemiavtalet dämpa yttrandefrihet och personlig frihet

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. I maj 2024 kommer...

Världen har en tacksamhetsskuld till Västerlandet

Västerlandet anklagas ofta för att ha orsakat slaveri, kolonialism och...