Lästips
Lästips

Skolan utsätts för en hjärntvätt med socialistiska läroplaner

OPINION. Med anledning av den pågående och mycket infekterade skoldebatten så ser jag mig föranledd att kommentera den svenska väljarbasen. Låt de privata friskolornas alla föräldrar offentligt avge sina vittnesmål om varför de anser sina val som det bästa för barnen så kanske vi har en växande opinion i vardande.

Text: Jan Norberg | #valet2022

Det är många gånger svårt för oss på den mer sansade och icke hjärntvättade sidan att förstå varför så många människor i den svenska väljarkåren har så svårt att befria sig från oket att vara indoktrinerade av det vi ofta benämner som de politiskt korrekta etablissemanget.

När man sneglar på vad som pågår i USA så framträder där ett ganska tydligt mönster, det handlar om geografi och utbildningsnivåer, men framför allt om demografi.

I USA börjar nu alltfler inse att de storstadstäta kustområdena på väst och östkusten, huvudsakligen befolkade av en ganska välmående medelklass, är hemvist för de mest radikala anhängarna av den nu sittande demokratiska regeringen under ledning av Joe Biden.

Märkligt nog är de också, som ett genomsnitt och tvärtemot den generella föreställningen, hyggligt välutbildade, trots detta så har de sina partipolitiska sympatier starkt till vänster.

I mycket stark kontrast till dessa socialistvurmande kustbor så är det precis tvärtom i övriga delar av USA. Det finns en helt avgörande skillnad, människor med sämre utbildning i dessa inlandsområden (rural areas) är anhängare av Donald Trump och det republikanska partiets politik. De är dessutom mer patriotiska och konservativa på ett generellt plan.

Detta faktum stämmer till viss eftertanke om man jämför med till exempel Sverige. Utbildningsfrågor ligger ju normalt alla svenskar varmt om hjärtat och då i synnerhet friskolereformens effekter i ett socialistiskt Sverige.

Är det kanske så att när vi skickar våra barn och unga in i ett socialistiskt skolsystem så utsätts de för en veritabel hjärntvätt av socialistiska läroplaner och pk-etablissemangets förlängda arm i form av pk-lärare?

Kan det vara därför som regeringen nu är så angelägna att få bort de privata friskolorna?

USA

I USA medger deras valsystem att man i slutänden måste erövra en majoritet av elektorsrösterna för att vinna den totala makten, delstaternas befolkningsunderlag vägs då in på ett sätt som gör det omöjligt för urbana och befolkningstäta kuststater att totalt dominera.

Föräldrar runt om i USA har nu påbörjat sina starka protester mot de skolor som på svenskt manér vill indoktrinera alla inom skolans värld, det är ju så man kan vinna slaget mot en socialistiskt indoktrinerande skola. När får vi se något motsvarande i Sverige från alla föräldrar?

Sverige

Om vi då tittar på Sverige så är situationen inte riktigt så enkel, här har det socialistiska skolsystemet fått ett betydligt större genomslag. I Sverige kan man med visst fog påstå att här är alla hjärntvättade oavsett om de bor i storstadsområden eller i mer glest befolkade områden. Inte heller spelar utbildningsbakgrund ibland barnens föräldrar så stor roll.

Min konklusion blir att om vårt svenska utbildningsväsende får klorna i våra barn och ungdomar så bryter vi aldrig trenden som gör alla till lättledda offer för pk-kultens alla försök att ”utbilda” alla till hjärntvättade pk-monster.

Låter vi alla barn och ungdomar själva utveckla en egen och relativt opåverkad syn på samhällsutvecklingen så räcker det sannolikt med en god portion sunt bondförnuft för att inse vad som är bäst för Sverige.

Låt de privata friskolornas alla föräldrar offentligt avge sina vittnesmål om varför de anser sina val som det bästa för barnen så kanske vi har en växande opinion i vardande.

Text: Jan Norberg | #valet2022


Jan Norberg
Jan Norberg
Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör och medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Jan Norberg
Jan Norberg
Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör och medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...

Bilden av slaveriet måste nyanseras

Det är dags att aspekter som ofta förbises med...

“MENA-invånare inga offer för vit överhöghet och dominans”

Invånarna i MENA-länderna är offer – inte för vita...