Jan Norberg

7 ARTIKLAR
Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör och medlem i föreningen Medborgarperspektiv.se.

Vad händer när militanta muslimer anser sig kränkta av grundlagsskyddad åsiktsfrihet?

OPINION. Rätten att fritt få utöva sin religion är en grundlagsskyddad rättighet som tillkommer alla religioner, så också Islam, men vad händer då utövarna...

Att sänka skatten med 50% är helt möjligt om vi går ur EU, FN, avvecklar SIDA och skickar hem migranterna

OPINION. I en intervjuerna här på GS redovisas kostnaden för vår svenska invandring till cirka 250 miljarder. SIDAS budget uppgår till runt 55 miljarder....

Hur kunde MSB missa den massiva jihadistinvasionen från MENA-länderna?

OPINION. Den av Dan Eliasson helt sosseinflitrerade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har som en av sina huvuduppgifter att ha beredskap och omhänderta...

lslamisternas våld kan göra migrationsfrågan till årets stora fråga valet 2022

OPINION & VALET 2022. Påskens terroristkravaller utförda av muslimska fanatiker med hemvist i någon av No-Go-zonerna i Sverige, och som i regi av våra...

Tvinga polisen fokusera på sin roll som brottsbekämpare

OPINION. När hela Sverige invaderas av islamister, vilka till mycket stor andel lever helt utanför svenska normer och lagar, ser vi i kriminalstatistiken hur...

Senaste inslagen

Flashbackcitat – 100% frimodighet.

Många skulle nog också säga 100% fördomar. 100% yttrandefrihet...

Finns idag ett politiskt alternativ till svensk socialism? Del 2 – Angreppet på demokratin

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. ANALYS. Det nuvarande hotet...

Dan Ahlmark: Finns idag ett politiskt alternativ till svensk socialism? Del 1

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. ANALYS. Människan påverkas starkt...

Rapport från en nätkrigare.

Jag tycker om att på nätet slåss med vänstern...
spot_imgspot_img