Lästips
Lästips

EU utgör verkligen ett demokratiskt underskott.

EU trakasserar Polen och Ungern på olika sätt. De kritiserar Polen för att man anser att de utser domare på ett regelvidrigt sätt (Polen vill bli av med sina gamla kommunistiska domare). De ifrågasätter också Polens aborträttigheter samt att Ungern inte är inkluderande i HBTQ-frågor. De menar även att fria media inskränks i Ungern. Många till mans torde se EU som en handels- och ekonomiunion varför kritiken mot Polen och Ungern känns märklig. De får väl göra hur de vill i de uppräknade frågorna?
Så är det inte alls. För insatta är det ingen nyhet att EU har blivit en överstatlig suveränitet parallell med nationernas suveränitet, men det tål att upprepas, att noteras för oss övriga. De mänskliga rättigheterna är exempelvis inkorporerade i en lagstiftning som gäller för EU-länderna.

Överstatligheten framgår med all önskvärd tydlighet när man lyssnar på forskarens Maria Strömvik föredrag för lärare i riksdagens gamla plenisal, 2022.
https://www.svtplay.se/video/35434657/forum/svt-forum-29-nov-09-00-4?position=0&id=82abgxE
(Det framkom också att EU är särklassigt största biståndsgivaren. Länderna i EU är ungefär lika stora som Kina i ekonomiska termer.)

Föredragshållaren ledde i bevis att EU verkar under ett stort demokratiskt underskott vilket var föredragets tema.
Tidningarna debatterar inte EU:s lagstiftning, inte heller politikerna själva. Remissinstanser och intresseorganisationer är dåligt involverade i EU:s lagförslag. Rådet med de nationella ledarna och parlamentet är de som beslutar om ny lagstiftning som sedan gäller för EU-länderna.
Kritiken var inte nådig när det gäller det demokratiska underskottet.
De en gång suveräna EU-staterna är inte längre suveräna utan delar suveräniteten med ett överstatligt EU-parlament och råd.
Detta är alltså en realitet.

Maria Strömvik vill att vi svenskar förstår bättre hur EU är uppbyggt, och att vi själva måste bli bättre på att påverka besluts- och lagförslag , genom att kräva att vår egen grundlag ändras, så att remissförfarandet blir lagfäst och används som är avsett. Nu slirar regeringen, politikerna och myndigheter på halvhjärtade regler, istället för att tvingas ta reda på vad berörda svenska medborgare tycker innan beslut fattas och lagar träder i kraft.
Strömvik menar att våra eu-parlamentariker kan agera hur de vill utan att ha svenska folkets uppdrag.

Utifrån EU:s suveränitet kan man notera EU:s del i klimatomställningen eller snarare i den fria handeln för el där man inrättat en gemensam marknad som för Sveriges del drivit upp priserna abnormt p.g.a. utbredd elbrist i Europa inte minst betingat av Merkels huvudlösa avveckling av kärnkraft. Lägg därtill Nordeuropas ständiga bidrag till Sydeuropa och det kan finnas skäl att ifrågasätta medlemskapet i ekonomiska termer. Hur länge ska Nordeuropa vara nettobetalare? Man har nu varit det i ett halvt sekel. Ett halvt sekel till och EU spricker p.g.a. den ekonomiska obalansen?

Den överstatliga legala påbyggnaden levererar lagar vars berättigande kan ifrågasättas. Den s.k. subsidiaritetsprincipen säger att lagstiftning ska undvikas om den lika gärna kan göras efter eget huvud i EU-land. Det verkar som om EU-etablissemanget stoppat in principen i garderoben – ett djupt tecken på det demokratiska underskottet. Vad har övriga länder med att göra om Polen av religiösa skäl vill ha sin egna abortgräns eller om vissa länder inte vill fokusera på HBTQ-frågor?

EU har blivit en överstatlig organisation. Det måste man ha klart för sig. Tycker vi att det är bra att EU utvecklats till detta? Vi borde under alla omständigheter se till att de svenska delegaterna får uppdraget att ta upp överstatligheten och lobba för en förändring, för en mer ödmjuk överstatlighet.


Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Dan Ahlmark: WHO som exekutiv organisation kan bli förödande för Sverige

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. Det nya föreslagna pandemiavtalet...

Ahlmark: Ändringsförslagen avseende WHO:s pandemiavtal

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. “Olämpliga policyförslag innebär en...

Ahlmark: WHO vill med det nya pandemiavtalet dämpa yttrandefrihet och personlig frihet

Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice. I maj 2024 kommer...

Världen har en tacksamhetsskuld till Västerlandet

Västerlandet anklagas ofta för att ha orsakat slaveri, kolonialism och...