Lästips
Lästips

Parkeringsproblem pga ren och skär idioti.

Som bekant uttryckte förre moderatledaren Anna Kinberg Bantra, 2010 var det, att stockholmarna är smartare än lantisar. Denna granskande artikel visar att Batra så här i efterhand kan sägas ha farit med fake news (ett okänt begrepp på den tiden). I ca 40 år har nämligen stockholmarna underordnat sig en byråkratisk stelbenthet som synes sakna motstycke och som visar hur dumt undergiven svensken kan vara och är. Ett flockdjur som inte försvarar sig och sina intressen. I Stockholm finns nämligen ett i stort sett onödigt nattparkeringsförbud för 1/5 av disponibla kapaciteten av gatuparkeringsplatserna. En vardagskväll och natt i veckan är stockholmarens normala parkeringsgata avstängd för att Stockholms stads Trafikkontor eventuellt ska utföra service såsom bortforsling av snö eller sopning av gatan. En kväll i veckan har stockholmaren åkt gata upp och ner år ut och år in för att hitta en nattparkering för sin bil, för det mesta helt i onödan.

Så här ser det ut;

DD8206A0-407D-4B35-8C47-C078D2E4E83F.jpg

Måndag 0-6, året runt måste gatan vara tom på natten. Bilisterna måste då leta upp andra gator som inte har nattparkeringsförbud för måndagen.

Den viktiga sakfrågan blir; hur ofta görs service under natten? Hur berättigat är nattparkeringsförbudet? Frågan har ställts till Trafikkontoret som energiskt svarat hur många sorters serviceingrepp som kan vara aktuella men som likväl inte angett någon uppskattning av hur ofta servicetiden kommer till användning. Det är förståeligt med tanke på att statistiken med säkerhet skulle belysa dumheten med avstängda gator i onödan.

Den uppenbara lösningen blir; under alla dessa ca 40 år hade trafikkontoret till att börja kunnat använda telefonsystem för att upplysa om servicearbete skulle ske på en gata för att sedan gå över till Internet när tiden var mogen för det och där upplysa om städning eller motsvarande skulle ske.

Det är här de osmarta stockholmarna kommer in, närmare bestämt ca 60 000 för det är så många som berörs av nattparkeringarna. De måste ju med egna ögon och framförallt hörsel då serviceinsatser utförs på natten, kunnat notera att servicearbete nattetid utförs ytterst sällan. Med en användarvänlig lösning i ordets rätta bemärkelse såsom Internet för att informera om service kommer att utföras, hade de i normalfallet kunnat spara sig omaket att en gång i veckan hitta en ledig nattparkeringsplats i kvarteren omkring. För det är naturligtvis ingen lätt uppgift då dagtidens 77 000 gatuparkeringsplatser krymper till nattens 60 000 platser. 1/5 av p-platserna är ju avstängda för högst eventuella serviceinsatser. Varför har man inte protesterat?

Nåväl, smart eller inte smart, många av nattparkerarna måste ha noterat dumheten att stänga av gator för eventuella insatser och har säkert agerat för förändringar. De har väl sedan suckat och gett upp.

Tveksamt om de övriga bland de 60 000 stockholmarna än idag skulle protestera. Det visar, och nu är den något raljerande tonen borta, att det är fullt möjligt att införa idiotiska lösningar utan att folk reagerar.

I Rom på nittiotalet dubbelparkerade man sida på sida med ena bilen uppe på halva trottoaren, en pragmatisk lösning för en hopplös parkeringssituation. Man kan ju tänka sig hur dessa italienare skulle reagera om de ombads att flytta sin nattparkering för att det eventuellt skulle utföras service, därmed sagt att den svenska undergivenheten kostar.

På fråga hur jämförbara städer till Stockholm löser behovet av servicetid har Trafikkontoret en gång svarat att det vet de inte (märkligt), en annan gång svarat att ”Andra städer i Sverige har också servicetid på gatorna för att kunna utföra arbeten och det som står på skylten på gatan gällande parkering är vad som gäller, vare sig det är helg, storhelg eller vardag.”

Sammanfattningsvis;
60 000 stockholmare flyttar i stort sett sina bilar en gång i veckan i onödan för sina nattparkeringar. Så har skett sedan 80-talet. 1/5 av nattparkeringskapaciteten är i onödan inte tillgänglig.

Det borde finnas namn på sådant som får folk att acceptera tokigheter utan protester.Vilka fler företeelser av sådan karaktär finns det?

Gå med du också i vår förening som behandlar samhällsproblemen ur ett Medborgarperspektiv. Man bidrar med tid efter sina förutsättningar. Se Medborgarperspektiv.se.
Blir vi många som gräver eller hjälper visselblåsare ändrar vi på Sveriges medielandskap. Det behövs.


Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...

Bilden av slaveriet måste nyanseras

Det är dags att aspekter som ofta förbises med...

“MENA-invånare inga offer för vit överhöghet och dominans”

Invånarna i MENA-länderna är offer – inte för vita...