Lästips
Lästips

Världen har en tacksamhetsskuld till Västerlandet

Västerlandet anklagas ofta för att ha orsakat slaveri, kolonialism och klimatpåverkan och det finns en allmän uppfattning att västerlandet därför häftar i skuld till den övriga världen. Den här uppfattningen finns både hos människor i västerlandet och i de drabbade (utvecklings)länderna. De senare vill nu ha kompensation för gångna oförrätter.

Men i själva verket borde det vara tvärtom! Hela världen borde tacka västerlandet för dess omistliga bidrag inom teknik, naturvetenskap, medicin och samhällsskick (demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet, marknadshushållning, kapitalism etc.) och inte minst de kristna värderingarna, saker som med råge överträffar västerlandets försyndelser. Västerlandets många landvinningar har bl.a. medfört att hundratals miljoner människoliv i utvecklingsländerna har räddats och att många har fått ett materiellt mycket bättre liv.

Vår civilisations framsteg beror till stor del på västerlandet. ”De gamla grekernas” filosofer Platon, Aristoteles, Arkimedes, Pythagoras lade inte bara grunden till det västerländska tänkandet utan gjorde också stora framsteg inom astronomi och matematik. Vad gäller läkemedelskonsten så var det män som Louis Pasteur (vaccin), Alexander Fleming (antibiotika) och Wilhelm Röntgen (radiografi). Nästan alla nobelpris i medicin, fysik och kemi har gått till västerländska forskare.

I mitten av 1700-talet började den s.k. industriella revolutionen i England bl.a. genom ångmaskinerna som också blev mer effektiva. En ström av nya uppfinningar gjordes därefter (i västerlandet): Bell (telefoni), Edison (elektricitet), Tesla (kraftöverföring), bröderna Wright (flyg), Nobel (dynamit) och Rockefeller (olja). Sedan kom bilar, tvättmaskiner, radio, TV och rymdfärder. De senaste decennierna kom datorer, mobiler, internet och sociala medier genom västerländska entreprenörer som Microsofts Bill Gates, Apples Steve Jobs, Amazons Jeff Bezos, Facebooks Mark Zuckerberg, Googles Larry Page och Sergey Brin och SpaceX och Teslas Elon Musk. Det är därför hög tid att alla icke västerlänningar inser att deras bekväma tillvaro till stor del beror på framsteg gjorda i västerlandet. Det vore därför klädsamt om de uttryckte uppskattning för allt de fått, så att vi hamnar rätt i vad som är rätt och fel.

Västerlandets attraktivitet framgår än idag då det är dit de flesta vill flytta eller fly till.

I vissa utvecklingsländer används ibland Västerlandets påstådda skuld för slaveri och kolonialism för att bortförklara egna misslyckanden. I Sverige är skulden självpåtagen; man (etablissemanget) underlåter inte att tala om den korta tid på 1700-talet då slavar fraktades till vår ö St Barthélemy – en dåtida marginell företeelse. Slaveriet var naturligtvis förkastligt men flera utvecklingsländer var från början i hög grad själva involverade. Man bör också komma ihåg att slaveriet faktiskt avskaffades av västerlandet – utom i arabvärlden, där det fortfarande finns.

Det är nu mer än 60 år sedan kolonialismen avskaffades, ändå ser man den som orsak till en del av dagens problem. Visst, i-länderna betalade befolkningen i utvecklingsländerna dåligt för deras arbete och drog nytta av deras naturtillgångar, men man påbörjade också en allmän samhällsutveckling.

I-ländernas välståndsutveckling påstås ha skapat klimatförändringar. Detta är otillräckligt bevisat. Ofullständiga klimatmodeller med dåliga indata används som argument. Endast små förändringar – till det bättre faktiskt om man ser till sådant som skördars storlek – kan påvisas genom observationer och korrekta mätningar. Det som rapporteras, som klimatproblem orsakade av människan, kan istället vara orsakade av den snabba folkökningen i flera länder som fått folk att bo på riskfyllda platser. Den typen av förändringar kräver anpassning, inte skuldbeläggande av västländer. Den västerländska vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och medicinska utvecklingen har skapat möjligheter för att både hantera miljöutmaningar och underlätta anpassning, vilket kommer alla till del.

Som ett resultat har den övriga världen en skyldighet att vara tacksam gentemot västvärlden och dess framsteg. Inte tvärtom.

Det är mycket märkligt att hela världssamfundet, inklusive västerlandet självt, agerar som om västerlandet skulle ha en skuld till u-länderna, när det i själva verket alltså i högsta grad är tvärtom. Denna fars av förnekelse frodas på FN-nivå där utvecklingsländerna agerar för att få i-ländernas att stå för notan för de påstådda klimatproblemen

Självspäkningen inom västerlandet framstår som ett hyckleri som kan leda till en ekonomisk katastrof. ”Späkarna” uppfattar sig själva som moraliskt överlägsna människor.

Det är hög tid att den västliga världen sträcker på sig och att den övriga världen visar sin uppskattning.

Det perspektivet är viktigt att ha, anser vi i föreningen Medborgarperspektiv.se.

Skribenter: olika medlemmar. Åke Thunström (ordf)

20240409

Texten är fri att använda

Dokument nr 6

Övriga dokument, se https://www.medborgarpolitik.nu/category/lobbying/

Avs kan kontaktas för att vara med på distr. lista.

 


Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Åke Thunström
Åke Thunströmhttp://www.medborgarperspektiv.se
Ordförande i föreningen Medborgarperspektiv.se. Fd datachef och systemchef, affärschef och samordnare för stadsnät.

Våra sociala kanaler

Stöd Medborgarpolitik

Stöd vårt arbete med att granska regering och myndigheter. Bli gärna månadsgivare. Klicka på beloppet i knappen.

Populära artiklar

Fler inslag från Medborgarpolitik

Rätt och fel om invandringen

Syftet med denna text är att förse opinionsbildare med...

Dan Ahlmarks artiklar om angreppen på västerlandet

Det pågår kontinuerliga angrepp på västerlandet för att bana...

Bilden av slaveriet måste nyanseras

Det är dags att aspekter som ofta förbises med...

“MENA-invånare inga offer för vit överhöghet och dominans”

Invånarna i MENA-länderna är offer – inte för vita...